Werkwijze

De werkwijze is oplossingsgericht. (methode van Kim Berg, de Shazer)

Voor individuele en relatie gerelateerde problemen.

Belangrijk uitgangspunt van deze effectieve werkwijze is : “praten over problemen schept problemen, praten over oplossingen creëert oplossingen”.

Een coachings-benadering die snel resultaat geeft, omdat de oplossing centraal in de gesprekken staat.

Voordelen van deze werkwijze:

 • Voor alle leeftijdscategorieën vanaf 18 jaar.
 • Kort,  het aantal gesprekken ligt over het algemeen tussen de 3 en 8.    (Relatie-coaching  tussen de 5 en 10 gesprekken).
 • Duur van een gesprek: 1 uur.
 • Wekelijks of met langere tussenpozen, afhankelijk van de ernst van de klachten, maar ook van de eigen wens.
 • Je verleden hoeft niet bepalend te zijn voor je toekomst. Je gaat verder vanuit hoe het er nu voorstaat en ziet de mogelijkheden voor de dag van morgen.
 • Je bent in staat  om andere, meer passende  keuzes te maken.
 • Effectief: De meerderheid van de cliënten geeft aan weer veel beter in het leven te staan en een nieuwe balans te hebben gevonden.
 • Respectvol: De werkwijze is niet confronterend of corrigerend, maar ondersteunend en versterkt de eigenwaarde.
 • Je blijft niet hangen in “probleemdenken”, maar werkt actief aan een oplossing, waarmee je al snel een positieve verandering in gang zet.
 • Met als belangrijkste doel : (hernieuwde) bewustwording van eigen kracht en talenten.

Doelgroep  Praktijk voor LifeCoaching Zwolle:

 • Individuele coaching
 • Relatie-coaching

Ben je nieuwsgierig geworden? Of wil je nog meer informatie?

Zoek contact door te bellen of te mailen.